CAREER OPPORTUNITIES

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารอาคารชุด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการขยายงานของบริษัทฯ

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

  • หญิงวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 0-2 ปี
  • มีความคิดริเริ่ม ซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบงานได้ด้วยตัวเอง และทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Express จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

  • ชาย/หญิง วุฒิ ปวช ขึ้นไปด้านไฟฟ้า เครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถอยู่เวร (มีเบี้ยเวรนอนพิเศษ)